Sunday, May 13, 2012

More Fusion

"More Fusion" - April 2012
24" x 30" Gallery Wrapped Canvas
Acrylic

This newest painting of the Fusion series, More Fusion, was donated to Pets Alive 05/13/12 for auction at their annual Fur Ball event on 06/02/12.

Friday, May 11, 2012

Från en Lidande Slummer

Jag började titta upp mot himlen igen.

Världen känns så liten...
Men är du fortfarande så långt borta.

Även om jag inte kan beröra dig,
Jag kan känna dig inne i mig.

Jag känner mig vaken igen.

Tuesday, May 1, 2012

Pierrot the Clown

"Pierrot the Clown" - December 2011
22" x 28" Gallery Wrapped Canvas
Acrylic

Pierrot the Clown is the first of my Clowns paintings.

I painted it for, and gave it to, my grandmother on Christmas Day (12/25/11).